Процес на рециклиране на отпадъци от найлон и пластмаса

Пластформ ЕООД

Рециклиране на LDPE

След като найлоновите опаковки пристигнат при нас постъпват в звеното за рециклиране. Там те се сортират ръчно като се разделят по цвят и вид, тъй като смесването на отделните видове полиетилен може да доведе до проблем при производството на нови продукти, поради различния състав и свойства.

Отстраняват се всички видове етикети и тикса. Тогава вече полиетиленовите отпадъци се смилат в мелница с мокро мелене.Следва изпиране в перална инсталация, изсушаване в центруфуга, агломериране и гранулиране.

Рециклиране на пластмаси от PP, HDPE

Пластмасовите изделия се разделят на цвят и вид според и техния идентификационен код., които е отбелязан върху самите тях близо до знака за рециклиране. След това се смилат в мелница, преминават в инсталацията за изпиране, изсушаване и гранулиране


© Пластформ ЕООД
Опаковки - BUSINESS.bg